SREBRNA SZKOŁA

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

 REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY OBCOJĘZYCZNEJ 

 

ORGANIZATOR: 

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku 

ul. Mickiewicza 11 

38-512 Sanok 

tel. 13 465 39 30 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

CELE KONKURSU: 

• popularyzacja literatury państw niemieckiego obszaru językowego, państw anglo-, francusko- oraz rosyjskojęzycznych; 

• motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poznawania kultury wyżej wymienionych państw; 

• zainteresowanie uczniów literaturą niemiecko-, anglo-, francusko- oraz rosyjskojęzyczną; 

• doskonalenie poprawności języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego oraz rosyjskiego ; 

• stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych

 i artystycznych. 

• rozbudzanie wrażliwości artystycznej młodzieży oraz kształtowanie postawy twórczej 

• doskonalenie umiejętności recytatorskich 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. 

2. Każda szkoła zgłasza maksymalnie dwóch uczestników do konkursu recytatorskiego (dwóch z każdego z wymienionych : języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego 

i rosyjskiego). W przypadku dużej liczby chętnych proponujemy przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych. 

3. Karty zgłoszeń wraz z dołączonym tekstem utworu należy przesłać na adres liceum lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18.03.2020 r. 

5. Ze względów organizacyjnych uczniowie zgłoszeni do konkursu po terminie nie będą do niego dopuszczeni. 

6. Konkurs odbędzie się 20 marca 2020 w bibliotece II Liceum Ogólnokształcącego od godziny 9.30. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego utworu poetyckiego bądź prozy (wiersz, bajka, ballada) w języku oryginału – w całości lub we fragmencie. 

2. Dobór utworów i autorów poezji i prozy niemiecko-, anglo-, francusko- 

i rosyjskojęzycznej jest dowolny. 

3. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut 

 

KRYTERIA OCENY I NAGRODY: 

1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatorów. 

 

 

2. Ocenie podlegają: o interpretacja utworu; 

o poprawność wymowy w języku niemieckim, angielskim, francuskim lub rosyjskim; 

o wrażenia artystyczne i estetyczne; 

o stopień opanowania tekstu utworu. 

 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

 

Koordynatorki: Agnieszka Grzebieniak, Kamila Mackiewicz-Rossmanith, Katarzyna Borowiec

Nasz konkurs został wpisany na listę konkursów kuratoryjnych. 

Zapraszamy serdecznie !

 

 

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji V Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Obcojęzycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, nazwa szkoły na stronie internetowej organizatora, na fb oraz w publikacjach pokonkursowych. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych IV Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Obcojęzycznej jest: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu. 

 

 

.........................… ............................ (podpis uczestnika) (podpis rodzica/prawnego opiekuna, dotyczy uczestników do 18 roku życia) 

 

 

Dane kontaktowe: telefon oraz email ……………………………………………………….. 

 

Dane nauczyciela przygotowującego do konkursu: ……………………………………………………