SREBRNA SZKOŁA

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

Każda szkoła posiada pewną tradycję, historię. W dziedzinie olimpiad i konkursów również. Pozwolimy sobie na małą wycieczkę w przeszłość. Jak ukształtowała się tradycja olimpiad i konkursów w naszej szkole? Na pewno drogą wielu wyrzeczeń i poświęceń. Ważną rolę w szkole odegrały szkolne organizacje młodzieżowe np. Związek Harcerstwa Polskiego, Szkolne Koło Ligi Przyrody, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża oraz kółka zainteresowań, które miały za zadanie przygotować młodzież do udziału w konkursach i olimpiadach. Działały również koła sportowe, które umożliwiły młodzieży odnoszenie sukcesów w zawodach szkolnych i międzyszkolnych.

W czasie istnienia szkoły uczniowie II LO odnieśli wiele sukcesów.
Do najważniejszych z nich należały:

 • Udział Anny Jareckiej w Centralnej Olimpiadzie Matematycznej w Budapeszcie, gdzie zajęła VI miejsce w roku szkolnym 1958/59
 • Przy szkole prowadziły również działalność organizacje kulturalne jak zespół dramatyczny i teatralny, który w zawodach centralnych zdobył wyróżnienie za wystawienie ,,Antygony" Sofoklesa w 1962 roku
 • Trzy lata później zespół teatralny kierowany przez mgr Marię Bieńkowsą zajął czołowe miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form w Łodzi za wystawienie montażu opartego na twórczości S. Żeromskiego.
 • Działalność kulturowo-oświatowa szkoły polegała również na organizowaniu wspólnych wyjść do kina, teatru. Możliwe były też wycieczki i biwaki.
 • Joanna śliż i Anna Stasik startowały w zawodach Centralnych Konkursu Historycznego pod opieką mgr Marii Kril
 • W roku szkolnym 1971/72 z ramienia nauczyciela polonisty mgr Wiesława Robla Magalena Libura zajęła III miejsce w eliminacjach centralnych II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 • Lata 1973/74 i 1974/95 były latami, kiedy dwaj uczniowie naszej szkoły Marek Pelc i Antoni Krzankowski startowali w zawodach centralnych Olimpiady Biologicznej z ramienia mgr L. Romaniaka.
 • W 1977r. Janusz Sikorski brał udział w zawodach I i II stopnia Olimpiady Astronomicznej pod kierunkiem mgr A.Skiby.
 • Lata 80-te były latami, kiedy szkoła mogła poszczycić się osiągnięciami w dziedzinie: biologii, ekologii, j. rosyjskiego czy astronomii. Iwona Kurasz i Grzegorz Harko startowali w Olimpiadzie Biologicznej na szczeblu centralnym w roku szkolnym 1982/83. W tym czasie Bogusława Drozd brała udział w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego na szczeblu centarlnym.
 • Również na tym samym szczeblu startowali w Olimpiadzie Ekologicznej udział: Beata Rajchel w 1988r. Wtedy też Robert Kuzio startował w zawodach I i II stopnia Olimpiady Astronomicznej.
 • Lata 90-te podobnie jak lata poprzednie przyniosły wiele sukcesów i znaczących osiągnięć.
 • W roku 1990 Kamila Mackiewicz z ramienia mgr A. Kijowskiego brała udział w XIX Olimpiadzie Artystycznej z plastyki.
 • W roku szkolnym 1991/92 Leonarda Radzik i Wioletta Stabryła brały udział w ,,zlocie młodzieży z całego świata" w Szwajcarii. Pisały one pracę w j. niemieckim pod opieką mgr J. Jagniszczak, które zakwalifikowały się jako dwie reprezentantki Polski na tę imprezę, w której brało udział 1000 reprezentantów młodzieży całego świata.
 • Szkoła od 1971/72 uczestniczyła i uczestniczy nadal (bez przerwy) w Olimpiadzie Biologicznej, za co w 1991 roku otrzymała dyplom za udział.
 • W 1991 r. Ewa Baronowska pod kierunkiem mgr W. Blecharczyka uczestniczyła w eliminacjach centralnych Olimpiady Ekologicznej.
 • W roku szkolnym 1992/93 Robert Hołubaski i Marta Kochanaska w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego na szczeblu okręgowym uzyskali wyróżnienie jako najlepsi w województwie krośnieńskim.
 • Bogumił Gazda w 1993 i w 1994 brał udział w VII i VIII Olimpiadzie Artystycznej na szczeblu centralnym w dziedzinie muzyki.
 • Również lata 1994/95 przyniosły znaczące osiągnięcia szkolne w języku rosyjskim w eliminacjach centralnych uczestniczyły: Anna Banach, Juliana Wojtów i Katarzyna Wojtań
 • Maria Smoła w 1995 r. w eliminacjach XL Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zajęła I miejsce i została zakwalifikowana do eliminacji wyższego stopnia w Zamościu.
 • W roku szkolnym 1995/96 na szczeblu centralnym Olimpiady Języka Rosyjskiego naszą szkołę reprezentowały: Iwona Gibała, Anna Banach, Lilianna Wojta i Anna Wojtań
 • W roku szkolnym 1997/98 Jarosław Bogaczewicz brał udział w centralnej Olimpiadzie Biologicznej.
 • W 1998/99 Anna Wrońska brała udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Języka Rosyjskiego w Warszawie i otrzymała tytuł finalisty.